Eksperter vurderer Hovedstadens Udviklingsråd

En lang

række forskere kommer nu med kommentarer til regeringens

udspil om Hovedstadens Udviklingsråd. Forskningsprofessor

ved Institut for Offentlig Organisering og Politik, Odense

Universitet, Poul Erik Mouritzen, peger på at Udviklingsrådet

ikke har selvstændig beskatningsret, og mener derfor

at man laver en gentagelse af det gamle Hovedstadsråds

manglende gennemslagskraft. Ligeledes mener han, at det er

forkert, at rådets medlemmer ikke vælges direkte,

og at konsekvensen bliver et usynligt organ som borgerne ikke

har kontakt med.

Tidligere stiftamtmand i København, Henning Strøm,

er derimod positiv over for Udviklingsrådet, idet han

mener det er godt overhovedet at få et samlende organ

i hovedstadsregionen. Han efterlyser dog et klart signal fra

regeringen om økonomien i Udviklingsrådet. Hvis

ikke der afsættes et øremærket beløb,

risikerer man evig uenighed om hvem, der skal betale hvad,

mener han.

Kilde:
Berlingske og Jyllands-Posten