Udsnit af forsiden fra Vejdirektoratets støjhandlingsplan 2018-2023

Støjhandlingsplan for 2018-2023

Nyhed fra HFB: Hvert 5. år gennemfører Vejdirektoratet en kortlægning af støjen langs statens veje og udarbejder en støjhandlingsplan for det statslige vejnet.

Støjhandlingsplan er udarbejdet i henhold til ”Bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner”.

 

Støjhandlingsplanen henvender sig til den almindelige offentlighed, som via denne plan har mulighed for at orientere sig om, hvordan Vejdirektoratet arbejder for at mindske støjgenerne fra statens veje. Støjhandlingsplanen indeholder bl.a. oplysninger om støjbelastningen fra de statslige veje, principper for arbejdet med at forebygge og reducere støjen, samt en beskrivelse af gennemførte og mulige støjreducerende tiltag langs det statslige vejnet. 

 

I støjhandlingsplanen er der på baggrund af en screening af hele statsvejnettet udpeget særligt støjbelastede boligområder, der indgår i den fremadrettede prioritering af støjskærmsprojekter.

 

Støjhandlingsplanen er udarbejdet på baggrund af en støjkortlægning af statsvejnettet udført i 2017. 

 

Du kan se resultatet af støjkortlægningen på det digitale støjkort.

 

Find Støjhandlingsplan 2018-2023 her

 

Læs mere her

 

Kilde: HFB / Vejdirektoratet