Almene Boliger. Renovering & bæredygtighed

kr. 6.750,00
(ekskl. moms)
kr. 8.437,50
(inkl. moms)
Konference
Almene boliger 2018 - renovering og bæredygtighed


Molios årlige konference om renovering i den almene sektor er i år en "2-i-1"-konference med faktisk to (sammenhængende) konferencer:
Førstedagen: Renovering af almene boliger 2018
Andendagen: Fremtidens bæredygtige byggeri 2018: Bæredygtige renoveringer af almene boliger.

Du kan vælge at deltage på én af dagene - eller dem begge. Se under "Pris og tilmelding" hvordan.

Den populære og årligt tilbagevendende konferencedag om renovering (og lidt om nybyg) i den almene sektor suppleres således i år med konferencedag om bæredygtighed i relation til renovering af almene boliger og boligområder.

Hermed sættes alle sejl ind for at skabe en stærk to-dages konference som både giver dig et view hele vejen omkring alment boligbyggeri netop nu - og også giver dig mulighed for at få stærkt fokus på bæredygtig renovering af boliger og boligområder.

Dit udbytte
Temaoverskrifterne er: Nye planlægningsværktøjer. Nye regler. Større fysiske ændringer. Krav til helhedsplanlægningen. Bæredygtig renovering af almene boliger og bebyggelser.

Konferencen giver dig derved et helt frisk view over state-of-the-art inden for renovering, nybyg og bæredygtighed. Du får inspiration og viden gennem de nyeste regler, cases, udfordringer og praktiske løsninger - bundet op på aktuelle temaer.

Samtidig får du rig lejlighed til at mødes med rigtigt mange, der sidder med de samme opgaver og udfordringer i dagligdagen.

Denne side du er på nu er tilmeldingssiden her i webshoppen.
Du skal ind på konferencens hjemmeside for at læse alt om konferencen.

Målgruppe
Beslutningstagere, ledere og medarbejdere fra almene boligorganisationer og andre professionelle fra virksomheder og organisationer indenfor byggebranchen.

Netværksmiddag og overnatning i HUSET Middelfart
Molio tilbyder netværksmiddag og overnatning i HUSET Middelfart til en særpris på 795,- kr. ekskl. moms. Kontakt Gurli Andresen på tlf. 70120600 eller mail ga@molio.dk for bestilling. Tilbudet er gældende så længe der er værelser til rådighed.

Pris og tilmelding
Hvis du ønsker at deltage på hele konferencen, skal du købe konferencen her.

Hvis du ønsker "kun" at deltage på en af dagene, kan du tilmelde dig da på en af følgende to måder:
- Tilmeld dig til Gurli Andresen på tlf. 70120600 eller på mail ga@molio.dk
- Tilmeld dig her online, men skriv i kommentarfeltet undervejs i tilmeldingen, hvilken dag, du kun ønsker at deltage på - så får du faktura på det rette beløb.

Dag 1: 3.700 kr. ekskl. moms
Dag 2: 3.700 kr. ekskl. moms
Begge dage: 6.750,-. (ekskl. netværksmiddag og overnatning).

Indlægsholdere
Ekstern lektor Ib Steen Olsen, DTU Management Byggeledelse
Konsulent Klaus Kramshøj, AlmenNet
Projektdirektør, cand.jur., ingeniør Henrik Fausing, Dansk Byggeri
Advokat, chefrådgiver Bettina Julian Gravers, Kuben Management
Professor Claus Bech-Danielsen, SBi
Funktionsleder, byggeteknisk funktion Lars Holmsgaard, Landsbyggefonden
Chefkonsulent Karsten Gullach, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Sociolog Anders Jacobi, Bedre Byggeprocesser
Sektionsdirektør Hans Blinkilde, NCC
Inge Vestergaard, Foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger, Associate Professor, achitect maa
Seniorspecialist Rikke Stenbro, NIRAS
Udviklingschef Sven Buch, Himmerland Boligforening
Steffen Petersen, Ingeniørhøjskolen
Associate Professor Tine Steen Larsen, Aalborg Universitet
Seniorkonsulent Gitte Gylling Olsen, Rambøll
Markedschef Henrik Hougaard, Ecolabell
Bæredygtighedsingeniør Hanne Tine Ring, Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma as
Direktør Allan Werge, Al2bolig, Tilst

Molio forbeholder sig ret til ændringer
Almene boliger 2018 - renovering, nybyg og bæredygtighed

Ny planlægning, større fysiske ændringer og bæredygtighed


Dag 1: Nye planlægningsværktøjer Nye regler Større fysiske ændringer - Krav til helhedsplanlægningen

Kl. 08.30 Registrering - morgenmad

Kl. 09.15 Velkomst
v/Ekstern lektor Ib Steen Olsen, DTU Management Byggeledelse

Nye planlægningsværktøjer og regler

Kl. 09.30 Nye IKT-paradigmer til den almene sektor
AlmenNet har udarbejdet et koncept for IKT-arbejdet med paradigmer for aftaler, ydelsesbeskrivelser, brug af Forvaltningsspecifikation mv.
v/Konsulent Klaus Kramshøj, AlmenNet

Kl. 10.00 Nyt AB-system - det hurtige overblik for den almene sektor
AB 18 og ABR 18 offentliggøres 21. juni 2018 - med ibrugtagning 1. januar 2019.
v/Projektdirektør, cand.jur., ingeniør, Henrik Fausing (Dansk Byggeri). Henrik Fausing er Dansk Byggeris repræsentant i AB-udvalget.

Kl. 10.45 Pause - kaffe/te

Kl. 11.15 Den delegerede Bygherremodel
Du får et praksisorienteret overblik over, hvordan den delegerede bygherremodel gør det muligt at realisere projekter i et samarbejder mellem private aktører og offentlige og almene bygherrer.
v/Advokat, chefrådgiver Bettina Julian Gravers, Kuben Management

Større fysiske ændringer

Kl. 11.55 Omdannelse og renovering af udsatte boligområder
I forlængelse af den aktuelle diskussion omkring ghettoer i den almene boligsektor, ses på sammenhængen mellem sociale forhold og fysiske forandringer altså: Hvilke sociale forbedringer kan der reelt opnås gennem fysiske indsatser i almene boligområder.
v/Professor Claus Bech-Danielsen, Statens Byggeforskningsinstitut / AAU

Kl. 12.35 Frokost
Besøg udstillingerne - og netværk

Kl. 13.30 Byomdannende projekter i støbeskeen
Tendenser i igangværende og kommende projekter.
v/Funktionsleder, byggeteknisk funktion Lars Holmsgaard, Landsbyggefonden

Helhedsplanlægning og udvikling

Kl. 14.10 Nye vejledninger om udbud i kommunalt og alment byggeri

Nyt vejledningsmateriale om udbud af byggeri i kommuner og den almene sektor skal bidrage til at fremme en effektiv udbudsproces og anvendelsen af fleksible udbudsformer, så der dermed opnås bedre og billigere byggeri.

Vi ser på vejledning om udbud af byggeopgaver i alment boligbyggeri opdelt i nybyggeri og renovering og tilknyttede eksempelsamling.
v/Chefkonsulent Karsten Gullach, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Kl. 14.50 Pause - kaffe/te

Kl. 15.20 Strategisk partnering og rammeudbud. Hvilke fordele kan opnås ved disse organisationsformer
REBUS projektet.
v/Sektionsdirektør Hans Blinkilde, NCC

Kl. 16.00 Bedre samarbejde og produktive processer
v/ Sociolog Anders Jacobi, Bedre Byggeprocesser

Kl. 16.30 Opsamling - fælles evaluering og kommentarer
Tak for i dag og på gensyn i morgen - til de fleste af jer.

Kl. 16.45 - 17.45 Netværk i messeområdet

Kl. 18.00 Middag i restauranten - for dem der har bestilt dette

---

Dag 2: Bæredygtig renovering af almene boliger

Kl. 08.30 Registrering - morgenmad

Kl. 09.15 Velkomst og overblik
v/Inge Vestergaard, Arkitektskolen Aarhus

Kl. 09.30 Levetidsforlængende indsatser for eksisterende betonbyggeri et element i bæredygtig byudvikling
Hvorfor kan det være en pointe at få de bygninger, der er bygget, til at så lidt længere. Suppleret af en case, hvor tværfaglige genbrugs- og genanvendelses potentialer i en almen bebyggelse er blevet gennemført.
v/Rikke Stenbro, senior specialist, NIRAS

Kl. 10.15 Pause - kaffe/te

Kl. 10.30 Omdannelsen af Aalborg Øst
Case: Kildeparken 2020

Fortætning og renovering, samt tilføjelse af nyt sundhedshus. Her er arbejdet med bæredygtighed på mange forskellige niveauer, sociale projekter, delebiler, LAR, energirenovering mm.
v/Sven Buch, udviklingschef, Himmerland Boligforening

Kl. 11.15 Indlægget fra Vandkunsten er aflyst - erstattes af et andet aktuelt og relevant indlæg.

Kl. 12.00 Frokost

VÆRKTØJER:
BÆREDYGTIGHED, ENERGI, KOMFORT og PROCES

Kl. 13.00 BeReal - luk hullet mellem beregnet og faktisk energiforbrug
Et gratis online værktøj, der med en automatisk korrektion af en energirammeberegning kan give et mere realistisk estimat af bygningers faktiske energiforbrug i projekteringsfasen. Kan sammenligne faktiske energiforbrug med det forventede forbrug, og dermed kvalitetssikre byggeriet.
v/Steffen Petersen, Ingeniørhøjskolen

Kl. 13.30 IV20 et værktøj til vurdering af indeklimakvalitet.
Samfundspartnerskabet REBUS har udviklet et værktøj til vurdering af indeklimaet i en bolig. Kan bruges både til nybyggeri og til renovering.
v/Tine Steen Larsen, Aalborg Universitet

Kl. 13.50 Bæredygtige materialer og cirkulære løsninger
Gitte Gylling Olsen, seniorkonsulent, Rambøll

Kl. 14.20 Pause kaffe/te

Kl. 14.40 Ecolabel
Svanemærke for bygningsrenovering
v/Henrik Hovgaard, Ecolabel

Kl. 15.10 Dialog- og prioriteringsværktøj til brugerinddragelse i beslutningsprocesser
Værktøjet er udviklet til dialog med beboerdemokrater, og prioriterer tidlig involvering af indsatsområder for bæredygtige byggeprojekter.
v/Hanne Tine Ring, bæredygtighedsingeniør, Søren Jensen
v/Allan Werge, Direktør, Al2bolig, Tilst

Kl. 15.30 16.00 Opsamling
Fælles evaluering og kommentarer
Tak for i dag
v/Inge Vestergaard, Arkitektskolen Aarhus

Molio forbeholder sig ret til ændringer
Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores "digitale" mapper. Som en service for dig som kursist lægger vi alt materialet op digitalt i stedet for at udlevere fysiske mapper.

Yderligere information
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.