Funktionsafprøvning af tekniske anlæg
Kategorier: Installationer

Funktionsafprøvning af tekniske anlæg

kr. 4.500,00
(ekskl. moms)
kr. 5.625,00
(inkl. moms)
Kursusleder:
Lars Christensen
Kursusdato
Kursussted
Status
 
29.04.2019 09:00-16:30
Pfizer ApS
Lautrupvang 8
Ballerup
 
 
 
Funktionsafprøvning af tekniske anlæg er tilføjet til din indkøbskurv.
 
16.09.2019 09:00-16:30
HUSET
Hindsgavl Alle 2
Middelfart
 
 
 
Funktionsafprøvning af tekniske anlæg er tilføjet til din indkøbskurv.
 
28.10.2019 09:00-16:30
Pfizer ApS
Lautrupvang 8
Ballerup
 
 
 
Funktionsafprøvning af tekniske anlæg er tilføjet til din indkøbskurv.
 
Alt om de nye BR-krav til funktionsafprøvning (og eftervisning af tekniske anlægs ydeevne)

Formål
Fra den 1. juli 2017 stiller bygningsreglementet krav om, at belysnings-, varme- og køle- og ventilationsanlægs energimæssige ydeevne og styring i alle nye bygninger skal testes og funktionsafprøves efter installation og inden de tages i brug. Det er bygningsejerens ansvar at funktionsafprøvning gennemføres og at udfaldene af disse tests ligger indenfor bygningsreglementets krav.

Funktionsafprøvning gør det muligt at koble bygherrens betalinger sammen med entreprenørens faktisk leverede kvalitet og funktion. Systemet kræver verifikationer, som gennemføres under byggeriernes eller anlæggenes udførelse, dvs. før bygningerne afleveres.

Designkriterier er ofte meget velfinerede i forhold til brugeradfærd. Funktionsafprøvninger giver et præcist billede af de tekniske anlægs ydelser, da de er baseret på bygningens designkriterier. Det gør det muligt for bygherren at adskille bygningernes tekniske og energimæssige ydeevne uden påvirkning af brugeradfærd.

Kurset giver anvisninger på måling og indjustering af forskellige anlægstyper, herunder hvordan uddata fra funktionsafprøvningen kan anvendes til optimering af ydeevne og energiforbrug.

Problemstilling
Bygherrer har længe været udfordret af at en bygnings tekniske anlæg ikke svarer overens med det forventede. Det har både konsekvenser for anlæggenes drift og energiforbrug, men ikke mindst for bygningens brugere, som ofte oplever problemer med indeklima og komfort.

Med indførelse af funktionsafprøvning og verificering af de tekniske anlægs ydeevne, løbende gennem projekterings- og udførelsesprocessen, sikres bygherren at kvaliteten bliver som foreskrevet i udbudsmaterialet. Dette fordrer dog at alle parter er bevidste om, og uddannede til, at imødekomme bygningsreglementets nye krav. Endvidere er det vigtigt at der i tidsplaner er indlagt den nødvendige tid til gennemførelse af test og eventuel om-test.

Indhold
På kurset får du baggrundsviden om indførelsen af krav om funktionsafprøvning, og dokumentation af de tekniske anlægs ydeevne. Du lærer om korrekt bestykning af anlæg så de kan funktionstestes med lavest mulig usikkerhed på resultatet.

Kurset veksler mellem teoretiske indlæg, dialog, cases og praktiske øvelser.

På kurset får du viden om
- Baggrund for funktionsafprøvning
- BR18 tillæg om funktionsafprøvning
- DS 447 og DS 469 og bestykning af anlæg for funktionsafprøvning
- Usikkerhedsvurdering på målinger
- Forudsætninger for tests
- Målinger i praksis
- Dataudtræk på anlæg med central og decentral automatik
- Varighed af de enkelte tests

Efter kurset ved du
- Hvad der står i tillægget til BR18
- Hvorfor du skal funktionsafprøve
- Hvad en funktionsafprøvning går ud på
- Hvornår du tidligst kan gennemføre funktionsafprøvning på forskellige anlæg
- Hvordan funktionsafprøvninger gennemføres
- Hvad du skal være opmærksom på før, under og efter gennemført funktionsafprøvning
- Hvilke regler og normer der gælder for funktionsafprøvning
- Hvordan acceptkriterier defineres
- Hvordan du sikrer ejerskab for funktionsafprøvningsprocessen hos alle byggeriets parter

Målgruppe
Kurset er rettet mod professionelle byg- og driftsherrer, bygherrerådgivere, ingeniører, konstruktører, arkitekter, byggeledere og installationsentreprenører.

Rabat
Tilmeld 4 fra samme virksomhed og betal kun for 3.

Gælder kun ved samtidig tilmelding og kan ikke kombineres med andre rabatter.

Vores kursister siger
"God kombination af teori (standarder, regler) og praksis (udførelse og erfaringer)"
"Alle praktiske eksempler var gode"
"Meget relevant og informerende om de nye regler"
"Kurset gav et godt indblik i omfanget ved udførelse af funktionstest"
"Rigtig godt med en praktisk opstilling og måling på kurset."

Undervisere
Indehaver Lars Christensen, C-Raadgivning
Projektleder Lars Printz, Hoffmann
Specialkonsulent Niels Bruus Varming, Trafik- og Byggestyrelsen

Molio forbeholder sig ret til ændringer.
Kl. 08.30 - 09.00
Registrering og morgenmad

Kl. 09.00 - 09.15
Introduktion
Introduktion til emnet funktionsafprøvning. Hvorfor er det overhovedet nødvendigt? Hvis man følger alle normer og beskrivelser burde alle anlæg være testede. Introduktion af dagens foredragsholdere.
v/ Lars Christensen, C-Raadgivning

Kl. 09.15 - 10.00
Lovgivning omkring emnet og baggrund for indførelse af funktionsafprøvninger i bygningsreglementet.
v/ Specialkonsulent Niels Bruus Varming, Trafik- og Byggestyrelsen

Kl. 10.00 - 10.50
Vejledning i hvordan man gennemfører funktionstest
v/ NN

Kl. 10.50 - 11.00
Pause

Kl. 11.00 - 11.30
Hvordan bestykker man anlæg til så funktionsafprøvning kan gennemføres
v/ Lars Christensen, C-Raadgivning

Kl. 11.30 - 12.00
Dataopsamling i forbindelse med funktionsafprøvning
v/ Lars Christensen, C-Raadgivning

Kl. 12.00 - 13.00
Frokost

Kl. 13.00 - 13.30
Tidsplaner og forudsætninger
Tidsplaner for funktionsafprøvning, forudsætninger for funktionsafprøvning.
v/ Lars Christensen

Kl. 13.30 - 14.00
Indlæg fra en entreprenør
Her får du en erfaren teknikentreprenørs bud de fordele og ulemper funktionsafprøvning giver entreprenører.
v/ Lars Printz, Hoffmann

Kl. 14.00 - 15.00
Fællesopgave
Gruppearbejde i bestykning af tekniske anlæg og planlægning af en funktionsafprøvning. Kursisterne vil blive udfordret af superoptimerede teknikrum og skakte.
Praktisk måleøvelse på vandbårne anlæg.
Temperaturmålinger i ventilationsanlæg.
v/ Lars Christensen

Kl. 15.00 - 15.15
Pause med kaffe og kage

Kl. 15.15 - 16.15
Fællesopgave (fortsat)

Kl. 16.15 - 16.30
Afslutning og evaluering
v/ Lars Christensen

Kl. 16.30
Kurset slutter - tak for i dag
Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores "digitale" mapper. Som en service for dig som kursist lægger vi nu alt materialet op digitalt i stedet for at udlevere gammeldags, fysiske mapper.

Kursusbevis
Der udleveres kursusbevis på dagen ved kursets afslutning.

Yderligere information
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.