LCA - analyse af materialers livscyklus
Kategorier: Bæredygtighed

LCA - analyse af materialers livscyklus

kr. 4.500,00
(ekskl. moms)
kr. 5.625,00
(inkl. moms)
Kursusleder:
Jørgen Lange
Kursusdato
Kursussted
Status
 
07.03.2019 09:15-16:30
HUSET
Hindsgavl Alle 2
Middelfart
 
 
 
LCA - analyse af materialers livscyklus er tilføjet til din indkøbskurv.
 
b>Hvad lærer jeg?
Med dette kursus i livscyklusvurdering (LCA), bliver du i stand til deklarere et byggeris potentielle miljøpåvirkning fra opførelse og drift.

Du introduceres for de vigtigste miljøpåvirkninger og deres afledte miljøeffekter for en bedre forståelse af miljøhensyn. Du får indblik i byggevares miljøvaredeklarationer (EPD) som datagrundlag for LCA. Du får overblik over LCA i forbindelse med frembringelse af råvarer, produktion af byggematerialer, energi- og ressourceforbrug ved drift og vedligehold samt ved bortskaffelse og genanvendelse af bygningsdele og byggematerialer. Du lærer at anvende Energistyrelsens værktøj LCAbyg, og derigennem beregne et byggeris miljøprofil og ressourceforbrug. Du vil med beregningen kunne analysere et byggeris miljøprofil og får mulighed for mere professionelt at prioritere indsatsområder - og vurdere konsekvensen af alternativer. Kurset er krydret med best-practice eksempler og cases, ligesom du på kurset vil arbejde selvstændigt på en LCA-opgave.

Indhold
Kurset indeholder følgende elementer:

- Overordnede betragtninger om LCAs betydning i den samlede bæredygtighed
- Gennemgang af globale udfordringer og belastninger og indsigt i livcyklusfasernes betydning i en bygning
- EDP (miløvaredeklaration) som datagrundlag i LCA
- Konkret vurdering og optimering af bygningsdesign ud fra LCA
- Gennemgang af forskellige projekters udarbejdede LCA´ er og de nyeste udviklingsprojekters temaer indenfor LCA og miljø
- Gennemgang af værktøjet LCAbyg som kan følges op med selvstudie mht. konkret anvendelse på egen eller fælles opgave/case
- Opsamling på praktisk tilgang til LCA i byggeri

Målgruppe
Bygherrer, rådgivere, udførende, producenter og leverandører.

Rabat
Tilmeld 4 fra samme virksomhed og betal kun for 3.

Gælder kun ved samtidig tilmelding og kan ikke kombineres med andre rabatter.

Undervisere
Partner, ingeniør og lektor Jørgen Lange, ekolab
Seniorspecialist, Bæredygtighed Amdi Schjødt Worm, Arkitema Architects

Bemærk!
Kurset indgår også som workshop-modul i uddannelsen Certificeret rådgiver i bæredygtighed

Molio forbeholder sig ret til ændringer
Kl. 9.00
Registrering - kaffe/te & morgenmad

Kl. 09.30
Introduktion / Opsamling fra WS1 - inkl. test og evaluering (kun dette punkt på uddannelsen Certificeret rårgiver i bæredygtighed)
v/ Jørgen Lange

Kl. 09.45
Indlæg 1: Grundlæggende om LCA - inkl. regneøvelse
v/ Jørgen Lange

Kl. 10.45
Pause

Kl. 11.00
Indlæg 2: Opbygning af LCA - data og tolkning resultater
v/ Amdi Worm

Kl. 11.45
Casearbejde 1: LCA Byg intro - indsætte EPD´er
v/ Amdi Worm

Kl. 12.15
Frokost

Kl. 13.00
Opsamling af øvelser
v/ Jørgen Lange

Kl. 13.15
Indlæg 3: LCA i internationalt perspektiv samt LCA på bygningsniveau (nybyg som renovering)
v/ Amdi Worm

Kl. 14.00
Pause med kage

Kl. 14.15
Indlæg 4: LCA i designprocessen og fortsat intro LCAbyg
v/ Amdi Worm

Kl. 15.15
Casearbejde 2 - modellering i LCA Byg (ydervæg)
v/ Amdi Worm

Kl. 16.00
Opsamling på case-arbejder, inspiration og afrunding
v/ Amdi Worm

Kl. 16.30
Kurset/workshoppen slutter

Molio forbeholder sig ret til ændringer
Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores "digitale" mapper. Som en service for dig som kursist lægger vi alt materialet op digitalt i stedet for at udlevere fysiske mapper.

Yderligere information
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.