Bygnet nyheder

Bygnet Nyhederne er et dagligt nyhedsbrev med ca. 7.000 daglige modtagere inden for byggeriet - især arkitekter, ingeniører, konstruktører mv.

Endnu

et højhus er på trapperne i Århus. Der

er tale om et 17 etager højt kontorhus, "Prismet",

...

Århus

satser på sværindustrien, og derfor skal Århus

Havn som bekendt udvides kraftigt. Beslutningen blev...

Planer

om at opføre et hotel på Kalvebod Brygge er ikke

ny. Flere end 30 mere eller mindre færdige forslag...

Den svenske

konkurrence om boligbyggeri i træ er nu afgjort. Vinderne

blev de to unge danske arkitekter...

Et nyt

torvelaug ønsker at opføre markedshaller og

nye stadepladser på Israels plads i København.

...

Stadsarkitekt

Otto Käszner går nu til angreb mod den lysforurening,

som han synes præger hovedstaden. Han...

Københavns

Kommune har netop udgivet en rapport - "Trafikal fredeliggørelse

af Indre By" - som belyser...

 

Torsdag

vedtog Københavns Borgerrepræsentation med 33

stemmer for og 17 imod, at give tilladelse til...

 

Hjørnet

af Gothersgade og Borgergade i København har i årevis

ligget hen som en tilfældig tomt. Her er...

Modstanderne

mod hotelbyggeriet på Kalvebod Brygge mener at materialet

i lokalplanen har været misvisende,...

Den italienske

leverandør af metro-tog til København, Ansaldo

Transporti, er som bekendt forsinkede i...

DR's

bestyrelse var i går på besigtigelsestur på

Amager for at vurdere om Danmarks Radio skal samle alle...

Måltidets

Hus bliver placeret i København, nærmere bestemt

i bevaringsværdige bygninger i den brune Kødby....

Den amerikanske

hotelkæde Marriot International vil i samarbejde med

Nykredit A/S bygge et luksushotel...

Islands Brygge står to gamle siloer parat til at blive

omdannet til luksusboliger. Entreprenørfirmaet ...