Visualisering: Medic OUH

125 millioner kroner til projektering af Nyt SUND

Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen har i en ansøgning til Folketingets Finansudvalg bedt om tilslutning til at færdigprojektere et nybyggeri til Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (SUND) til Syddansk Universitet i Odense.

SUND er rammen for forskning, uddannelser og innovation inden for det sundhedsvidenskabelige område, og universitetet ønsker at få fakultetet placeret i direkte tilknytning til Nyt Odense Universitetshospital (Nyt OUH). Det kan ske i forbindelse med, at Region Syddanmark flytter OUH til et nybyggeri syd for Syddansk Universitets campus.

 

Tilknytning til OUH vigtigt for fagligt miljø

SUND råder i dag over cirka 40.000 kvadratmeter i Odense, men på grund af stigende aktiviteter ønsker Syddansk Universitet en arealudvidelse i forbindelse med projektet.

 

- Nærheden til Nyt OUH vil få stor betydning for samarbejdet og det tværfaglige miljø, der er

mellem universitetets fem fakulteter og OUH. Koblingszonen mellem de to byggerier indgår i projektet Nyt SUND, oplyser ministeren til Finansudvalget.

 

Det er anden etape af et samlet nybyggeri, hvor første etape var en selvstændig bygning på cirka 4.400 kvadratmeter. Anden etape af Nyt Sund, tre etager, bliver cirka 50.600 kvadratmeter.

 

Vejdirektoratet får ansvaret

Der afsættes i første omgang 125 millioner kroner til projekteringen. Det betyder samtidig, at Bygningsstyrelsen indgår aftale om et mageskifte med Region Syddanmark, hvor styrelsen sælger en ubebygget grund uden offentligt udbud til regionen.

 

Det bliver Vejdirektoratet, der midlertidigt får det styrings- og udførelsesmæssige ansvar for gennemførelsen af fire af Bygningsstyrelsens byggeprojekter, herunder Nyt Sund.

 

Nybyggeriet forventes overdraget til universitetet i første halvår 2022 inden for en forventet økonomisk ramme på op til 1,6 milliarder kroner.

 

Læs hele nyheden her.

 

Kilde: BygTek