Visualiseringer: Henning Larsen Architects

Europas gamle industriområder skal udvikles af dansk arkitekt

Belfast og Bruxelles har begge valgt den danske arkitektvirksomhed Henning Larsen til at udvikle deres gamle industriområder ved havnene. Muligheden for at skabe nyt liv og velstand i byerne sker med inspiration fra Københavns havnefront.

 

I Europa har regenereringen af gamle industriområder i havnene for alvor taget fart. Områderne udgjorde tidligere hjertet i landenes industrielle produktion, men ligger nu uudnyttet hen. Dette gælder i både Belfast og Bruxelles, der har valgt den danske arkitektvirksomhed Henning Larsen til at udvikle de såkaldte Brownfield-sites i byerne. Ambitionen er at få mennesker tilbage til byernes centrum - døgnet rundt.


Henning Larsen har stor ekspertise inden for planlægning og formgivning af levende byrum og bringer nu en stærk skandinavisk tradition til Europa:


- Vi oplever en stor efterspørgsel efter vores løsninger på de bymæssige udfordringer, som tidligere industribyer i Europa står overfor. Fra København ved vi, hvordan havneområder har et kæmpe potentiale, når det kommer til at skabe offentligt liv i en by. Vores vision for både Bruxelles og Belfast er at reaktivere de tidligere industriområder og skabe attraktive, levende fællesskaber der kommer til at bidrager til byernes økonomiske vækst og velstand, siger Jacob Kurek, partner hos Henning Larsen.

 

Nyt liv ved floder og kanaler 

Med Key West-projektet i Bruxelles skal der bygges 63.000 m2 ud til byens kanalsystem med fokus på lokalt forankrede produktionsvirksomheder, boliger, uddannelse, inviterende grønne pladsrum og liv på kanalerne. I Belfast bygges der samlet 173.000 m2 ved floden River Lagan. Her skabes der liv ved floden med havnepromenade og terrasserede landskaber, 750 boliger, hoteller, restauranter og kontorer.

Visualisering: Henning Larsen 

Stort potentiale i byernes floder og kanaler

Designet af både Key West og The Belfast Waterside tager udgangspunkt i en forståelse af den lokale kultur og klimaet og i en skandinavisk tradition for inkluderende offentlige rum. Det berømte irske landskab The Giant's Causeway har med sine markante basaltsøjler være inspirationskilde til byudviklingen i Belfast, både i forhold til rytmen i bygningernes placering, i det terrasserede landskab mellem husene samt i materialevalget og de geometriske mønstre på belægninger og overflader. I Bruxelles hylder og udbygger Henning Larsen det eksisterende kanalsystem og skaber store vestvendte offentlige pladsrum.


I begge byer tager projekterne udgangspunkt i det store potentiale, der ligger i byernes floder og kanalsystemer. Hvor vandet tidligere har fungeret som barrierer i byerne, kommer det nu til at binde dem sammen:


- Vores visioner for byer har altid en lokal forankring, uden den bliver de ikke til steder, hvor mennesker føler sig set og forstået. Ved at reaktivere indbyggernes relation til vandet bringer vi livet tilbage til byerne. Samtidig designer vi byrummene, så der et behageligt mikroklima og alle bygninger får rig adgang til dagslys. Vi bidrager med et særlig skandinavisk fokus, der specifikt handler om at skabe livskvalitet for det enkelte menneske, fortæller Jacob Kurek fra Henning Larsen.


Designet af de to projekter er i fuld gang. Opførelsen af The Belfast Waterside begynder i sommeren 2018.  Projektet udvikles sammen med Swinford Sirocco Limited og forventes at stå færdigt i sommeren 2022. Key West i Bruxelles udvikles sammen med A2RC og BPI og forventes færdigbygget i 2024.


Kilde: Henning Larsen