Området er set fra Jernbanegade.

Nyt boligkvarter skal forlænge Roskildes bymidte

Roskilde Kommune får ny lokalplan for Ringstedgade-kvarteret og har nu præsenteret et udkast til en ny helhedsplan for området.

Plan- og Teknikudvalget har behandlet den nye helhedsplan for det område, der dækker den vestlige side af Ringstedgade fra Jernbanegade til Spritkrydset, midt i Roskilde. Området rummer 28.000 kvadratmeter boligareal, som svarer til ca. 246 boliger til beboelse og erhverv.

 

- Det er tydeligt, at området kan have en højere udnyttelse af arealerne end i dag og give mange attraktive boliger tæt på bymidten, udtaler formand for Plan- og Teknikudvalget Tomas Breddam (S) i en pressemeddelelse.

 

I et notat skriver forvaltningen:

 

- Området langs gaden fremstår i dag fragmenteret og usammenhængende, og med fortætning kan bymidtens købstadsskala forlænges, kvarteret afrundes, og der kan skabes en bedre balance mellem vejforløbet og bebyggelsen.

 

Planen er, at helhedsplanen, som kræver byrådets godkendelse, skal blive til en lokalplan og kommuneplantillæg, der giver grundlag for, at udviklere kan bygge i området.

 

Nedgravet parkering og shared spaces

- Et meget vigtigt element i planen er, at nye bygninger skal passe i størrelse og udseende til, hvad vi ellers oplever i bymidten. Samtidig er der arbejdet med færre ind- og udkørsler til området, som også tilgodeser bløde trafikanter. Parkering skal fortrinstvist være i kælder, udtaler Tomas Breddam.

 

Helhedsplanen arbejder med kantstensparkering i stræder og parkering i delvist nedgravede plinte.

 

- Områdets interne veje er sammentænkt med principper om færre ind- og udkørsler, ensretninger og shared space-principper, der tilgodeser bløde trafikanter, står der i forvaltningens sagsfremstilling.

 

Kommunen vil prioritere boliger i området, mens der langs Ringstedgade skal være rum for minierhverv.

 

Kilde: Politikken Byrum