Visualisering: SLA

Sådan kommer Amager Bakke Tagpark til at se ud

SLA’s endelige designtegninger for Amager Bakke er netop offentliggjort. Løberuter, udsigtsposter, legepladser street fitness og 500+ meter skiløjper. Alt sammen skabt i en vild og sanselig bjergnatur med planter, stenlandskaber, buske og 130 træer.

Amager Ressource Center og arkitekterne SLA har nu offentliggjort det endelige design for tagpark + skipiste på Amager Bakke – den kombinerede skiløjpe og aktivitetspark, der fra september i år vil pryde Københavns nye forbrændingsanlæg som en offentlig og naturfyldt grøn tagpark.

 

Udtænkt af BIG og designet af SLA

Tagparken, der oprindelig blev udtænkt af BIG - Bjarke Ingels Group, er designet af de danske bynatureksperter og landskabsarkitekter SLA. Når projektet står færdig i september 2018, vil den grønne tagpark tilbyde en bred vifte af udendørsaktiviteter for både københavnere og besøgende: Vandrestier, legepladser, street fitness, trail running, udsigtspunkter, klatrevægge og læposter - samt 500+ meter skiløjper designet af BIG.

 

 

Aldrig prøvet før

At skabe en naturfyldt og grøn aktivitetspark på toppen af et 88 meter højt forbrændingsanlæg er noget, der aldrig er blevet prøvet før. Tagets ekstremt stejle hældning stiller store krav til plantedesignet og landskabets opbygning, og de komplicerede vind- og vejrforhold 88 meter oppe i luften skaber vanskelige levevilkår for træer og planter. Varmen fra de store energikedler under taget (der nogle steder giver jord/tagtemperaturer på omkring 60 grader Celsius) har måtte håndteres, og en række sikkerheds- og sikkerhedskrav skal adresseres:

 


- Arbejdet med at skabe en attraktiv og grøn aktivitetspark på toppen af Amager Bakke har været en meget udfordrende og meget inspirerende opgave. Ikke kun på grund af de ekstreme naturlige – og unaturlige – forhold på stedet, som lægger et stort pres på planter, træer og landskab. Men også fordi vi har måttet sørge for at tagparkens mange aktiviteter designes på en tilgængelig, intuitiv og indbydende måde. Målet er at Amager Bakke bliver et begivenhedsrigt, rekreativt offentligt og frodigt byrum med en stærk æstetisk og sanselig bynatur, der giver værdi for alle københavnere hele året rundt, siger partner i SLA, Rasmus Astrup.


For at løse projektets mange udfordringer har SLA udtænkt en række naturbaserede designløsninger og testet forskellige typer vegetation og materialer i 1:1 eksperimenter. De forskellige naturtyper er specielt udvalgt til at imødekomme tagparkens udfordrende levevilkår og til at give optimalt mikroklima og vindforhold for de besøgende. Resultatet er et vildt, frodigt og hårdført grønt naturdesign, der giver mulighed for brug af tagparken året rundt, samtidig med at der skabes et sanseligt og varieret miljø for alle tagparkens aktiviteter.

 

Naturdesignet spreder sig til byområdet

Men SLA’s design vil ikke kun give grønne attraktioner på taparken. Naturdesignet er blevet udformet, så det naturligt vil spredes til det omkringliggende byområde:

 


- Tagparkens natur er designet til at tiltrække et bredt udvalg af fugle, bier, sommerfugle og insekter, hvilket i sig selv vil give en dramatisk stigning i biodiversiteten i området. Og ved hjælp af naturlig bestøvning og frødispersion kan vi faktisk sprede tagparkens natur, så den også bliver til gavn for de omkringliggende industriområder, parkeringspladser og boliger. På denne måde vil Amager Bakke fungere som en generøs 'grøn bombe', der radikalt vil øge hele områdets biodiversitet og grønne profil, siger Rasmus Astrup.


Amager Bakke Tagpark har første spadestik i denne uge og vil stå færdig i september.


Fakta

Sted: København, Danmark

Arkitekt: SLA

Kunde: Amager Ressource Center

Areal: 16,000 m2

Åbning: September 2018

Samarbejdspartnere: BIG (bygningsarkitekt), MOE (ingeniør), Malmos (entreprenør)


Kilde: SLA Arkitekter