Energi
Kategorier: Bygningsfysik, Energi

Energi

kr. 9.900,00
(ekskl. moms)
kr. 12.375,00
(inkl. moms)
Kursusleder:
Svend Svendsen
Christian Anker Hviid
Kursusdato
Kursussted
Status
 
25.02.2020 08:00-21:00
26.02.2020 08:00-16:30
HUSET
Hindsgavl Alle 2
Middelfart
 
 
 
Energi er tilføjet til din indkøbskurv.
 
Praktisk anvendelig viden om de energimæssige forhold i forbindelse med projektering af nye bygninger eller energirenovering af eksisterende bygninger i forhold de nye skærpede energikrav.

Bemærk! Kurset afholdes over 2 dage og er inkl. overnatning.

Bygningsfysikuddannelsen
Dette modul indgår i Bygningsfysikuddannelsen, men kan også tages som et selvstændigt kursus. Ønsker du information om hele uddannelsen, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 70 12 06 00.

Overordnede kursusmål
Kursets mål er at give dig en brugbar viden om de energimæssige forhold i forbindelse med projektering af nye bygninger eller energirenovering af eksisterende bygninger i forhold de nye skærpede energikrav..

Læringsmål
Når du fuldt ud har opfyldt kursets mål, vil du kunne:
1. Arbejde med følgende metoder og processer vedrørende bygningsenergi:
- forstå og anvende de grundlæggende termer og fysiske love for energi- og især varmetekniske forhold i relation bygninger
- forstå og arbejde med Bygningsreglementets krav til energi
- anvende DS418 Beregning af bygningers varmetab til bestemmelse af bygningsdeles varmetabskoefficienter
- anvende Be18 til eftervisning af bygningers energiramme
- arbejde med metoder til vurdering og valg af økonomiske optimale løsninger, der opfylder kravene til bygningers energiforbrug og indeklima.

2. Arbejde med følgende bygningsdele og installationer i relation til bygningsenergi:
- klimaskærm
- vinduer
- ventilationsanlæg
- varmeanlæg
- belysning

Kursusindhold
- Grundlæggende regler for beregning af varmetransport i bygninger
- Regler i Bygningsreglementet vedrørende energi
- Regler i DS 418 Beregning af bygningers varmetab
- Regler for beregning af bygningers energiforbrug i forhold til energirammen
- Metoder til vurdering og valg af økonomisk optimale løsninger
- Lavenergibygninger
- Klimaskærm
- Vinduer
- Ventilationsanlæg
- Varmeanlæg

Vores kursister siger:
Generelt er der blandt underviserne et meget højt faglig niveau og de brænder meget for deres emner hvilket kommer til udtryk i indlæggene.

Undervisere
Lektor Christian Anker Hviid, DTU Byg
Professor Svend Svendsen, DTU


Priser og rabatordninger
Prisen er 9.900 kr. ekskl. moms pr. modul. Hvis du tilmelder dig hele Bygningsfysikuddannelsen (7 fagmoduler og eksamen) samtidig er rabatprisen kr. 66.000 ekskl. moms - kontakt da Molio Kurser på tlf. 70120600.

Rabatter kan ikke kombineres.
1. dag

Kl. 8.45 - 9.15
Registrering og morgenmad

Kl. 9.15 - 9.30
Velkomst og formål, præsentation af indlægsholdere og kursister

Kl. 9.30 - 10.40
Grundlæggende forhold for energiforbrug i bygninger

Kl. 10.40 - 10.55
Pause

10.55 - 12.00
Varmetab
Grundlæggende teori og DS418-regler for bygningsdele

Kl. 12.00 - 13.00
Frokost

Kl. 13.00 - 13.45
Gruppeopgave 1: Beregning af U-værdier

Kl. 13.45 - 14.45
Linietab og DS418-regler for samlinger af bygningsdele

Kl. 14.45 - 15.00
Pause

Kl. 15.00 - 16.00
Vinduer

Kl. 16.00 - 16.10
Pause

Kl. 16.10 - 17.45
Varme og ventilationsanlæg

Kl. 17.45 - 18.15
Eksempel på beregning af varmetabskoefficienter
for en mindre bygning

Kl. 18.15 - 20.00
Middag

Kl. 20.00
Fremlæggelse og diskussion af egne energiproblemer
Serveres øl & vand

2. dag

Kl. 8.30 - 9.45
Energirammeberegning

Kl. 9.45 . 11.00
Gruppeopgave 2: 2020 bygning

Kl. 11.00 - 11.20
Pause

Kl. 11.20 - 12.00
Optimering af energiløsninger metode og eksempler

Kl. 12.00 - 13.00
Frokost

Kl. 13.00 - 13.30
Optimering af energiløsninger - fortsat

Kl. 13.30 - 14.30
Eksempler på energidesign af mindre bygninger

Kl. 14.30 - 14.45
Pause

Kl. 14.45 - 15.30
Muligheder for udvikling af byggeri uden behov for fossil energi

Kl. 15.30
Prøve

Kl. 16.30
Kursus slut

Undervisere
Adjunkt Christian Anker Hviid, DTU Byg

Molio forbeholder sig ret til ændringer

Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores "digitale" mapper. Som en service for dig som kursist lægger vi nu alt materialet op digitalt i stedet for at udlevere gammeldags, fysiske mapper.

Praktiske oplysninger
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.