Håndtering af jordforurening
Kategorier: Miljø og sundhed

Håndtering af jordforurening

kr. 4.500,00
(ekskl. moms)
kr. 5.625,00
(inkl. moms)
Kursusleder:
Anders Birk Nielsen
Kursusdato
Kursussted
Status
 
19.09.2019 09:00-16:15
HUSET
Hindsgavl Alle 2
Middelfart
 
 
 
Håndtering af jordforurening er tilføjet til din indkøbskurv.
 
- Optimér dit byggeprojekt i forhold til håndtering af forurenet jord

I forbindelse med byggeri skal jord ofte håndteres, hvad enten jorden er forurenet eller ren. Hvis der ikke i planlægningsfasen tages højde for lovgivning, tilladelser, tidsfrister etc. kan byggeprojektet blive forsinket og dermed fordyret. Herudover kan korrekt håndtering af jord i planlægningsfasen resultere i bedre genanvendelse af jorden, og dermed besparelser på bortskaffelse af jord.

Kursets indhold
Der vil med udgangspunkt i eksempler blive redegjort for, hvad mangelfuld planlægning af jordhåndtering kan koste i forhold til tid og økonomi. Der vil blive redegjort for hvornår i byggeprocessen, der skal planlægges, søges om tilladelser og hvornår kontakt med myndighederne er optimal. Herudover vil der blive givet et overblik over gældende regler indenfor området.

Udbytte
Efter kurset har du fået
- Viden om lovgivning og praksis indenfor håndtering af jordforurening
- Eksempler på hvad der kan ske, hvis jordforurening ikke håndteres i tide
- Anvisning på hvordan dit byggeprojekt optimeres, så tid og penge spares

Undervisningsform
Kurset vil blive tilrettelagt levende, således at vi ikke blot gennemgår reglerne, men lægger stor vægt på eksempler. Deltagerne vil blive inddraget i fælles diskussioner om f.eks. hvorfor man i byggeprocesser tit er på bagkant med jordhåndteringen.

Målgruppe og forudsætninger
Kurset er målrettet private og offentlige bygherrer og bygherrerådgivere, f.eks. entreprenører, arkitekter, byggeafdelinger i kommuner, der skal håndtere byggeprojekter med jordforurening.

Rabat
Tilmeld 4 fra samme virksomhed og betal kun for 3.

Gælder kun ved samtidig tilmelding og kan ikke kombineres med andre rabatter.

Undervisere
Projektleder jord- og grundvandsforurening Anders Birk Nielsen, GEO (kursusleder)
Anders har stor erfaring indenfor jord- og grundvandsforurening, og er en erfaren formidler.

Seniorprojektleder jord- og grundvandsforurening Kim Tønder, GEO
Kim har stor erfaring indenfor jordhåndtering og arbejder i det daglige sammen med bygherrer, bygherrerådgivere, arkitekter etc. Kim har utallige eksempler på både gode og mindre gode forløb i forbindelse med håndtering af forurenet jord.

Begge undervisere har undervist i GEO-regi, bl.a. for regionernes videncenter for jordforurening, med gode evalueringer.


Molio forbeholder sig ret til ændringer.
Kl. 08.30 - 09.00
Registrering og morgenmad

Kl. 09.00 - 09.30
Velkomst og præsentation
v/kursusleder Anders Birk Nielsen

Kl. 09.30 - 10.50
Gennemgang af lovgivning og praksis indenfor håndtering af jord ved byggeprojekter
- Lovgivning (tilladelser §8, §19, kap. 5, §52, borearbejde), anmeldelser, jordhåndteringsplaner, udledningstilladelser, kortlagte ejendomme (V1, V2, områdeklassificering)
- Tidsfrister og høringsperioder
- Eksempler på praksis og sagsgange hos myndigheder

Kl. 10.50 - 11.00
Pause

Kl. 11.00 - 12.00
Hvad er konsekvenserne hvis jordforurening ikke håndteres i tide?
- Eksempler på hvordan tid og økonomi påvirkes af manglende rettidig planlægning af jordhåndtering fra konkrete byggeprojekter store som små
- Fælles diskussion: Hvorfor er vi ofte på bagkant (både rådgiver og aktører i byggebranchen)? hvilke flaskehalse kan vi minimere i fællesskab?

Kl. 12.00 - 13.00
Frokost og netværk

Kl. 13.00 - 14.30
Hvordan optimeres byggeprojekter, så tid og penge spares?
- Optimal planlægning af jordhåndtering ved forskellige typer byggeprojekter
- Hvilke kernepunkter skal der være styr på for at sikre et projekt med et godt flow
- Hvilke interessenter og myndigheder skal vi være særligt opmærksomme på

Kl. 14.30 - 14.45
Pause med kage

Kl. 14.45 - 16.00
Hvordan optimeres byggeprojekter, så tid og penge spares? (fortsat)
- Optimal planlægning af jordhåndtering ved forskellige typer byggeprojekter
- Hvilke kernepunkter skal der være styr på for at sikre et projekt med et godt flow
- Hvilke interessenter og myndigheder skal vi være særligt opmærksomme på

Kl. 16.00 - 16.15
Evaluering og afslutning
v/kursusleder Anders Birk Nielsen

Kl. 16.15
Kurset slutter - tak for i dag


Molio forbeholder sig ret til ændringer

Yderligere information
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.