Rørcenteranvisning 023 - Regnvandsventilen

Rørcenteranvisning 023 - Regnvandsventilen

Produktinformation
Redaktion: Cathrine Leth og Poul Erik Christensen
Serie: Rørcenter-anvisning 023
Sider: 30
Udgivelsesår: 2018
Udgiver: Rørcentret, Teknologisk Institut
ISBN-13: 9788799980222
Varenummer: tirud023

Kategorier: Kloak
kr. 100,00
(ekskl. moms)
 
kr. 125,00
(inkl. moms)
 
 
Rørcenteranvisning 023 - Regnvandsventilen er tilføjet til din indkøbskurv.
 

Leveringstid:  På lager - Du har varen om 1-2 hverdage.


Nedbørsmønstret har ændret sig i Danmark i de senere år bl.a. forårsaget af klimaændringerne. Vi får både mere intensiv og langvarig regn, så større mængder regnvand skal håndteres. Flisebelægning, asfaltbelægning mm., hindrer endvidere den naturlige nedsivning og forøger den overfladiske afstrømning. Disse vandmængder skal også håndteres.

De eksisterende kloaksystemer i Danmark er mange steder ikke blevet vedligeholdt og ajourført. De er derfor i mange tilfælde forældede og nedslidte, og dermed sårbare overfor overbelastning. De er endvidere ikke blevet udvidet i takt med, at kloakoplande er blevet ændret, fx når kommunerne udstykker boligområder, hvilket i de fleste tilfælde betyder flere tilslutninger og større belastning. Her viser det sig ofte, at det eksisterende system ikke har ledig kapacitet til at modtage regnvandet fra udstykningerne.

Det samme gør sig gældende ved udstykning af industriområder. Her vil der ofte være endnu større mængder vand, der skal håndteres på grund af en betydelig større befæstelsesgrad for disse områder. Konsekvensen af ikke at håndtere de større volumener regnvand er kælderoversvømmelser og opstuvning af vand på terræn.

Det vurderes, at kun 2-5% af nedbøren falder som skybrud, og dermed giver de meget store oversvømmelser. En del af disse oversvømmelser kan afhjælpes midlertidigt eller permanent ved brug af regnvandsventiler. En regnvandsventil er et innovativt produkt på markedet, der kan afhjælpe eller mindske problemerne med overbelastning af kloaksystemerne ind til kommunens klimatilpasningsplan er blevet gennemført. Med en regnvandsventil skæres toppen af de store regnskyl og toppen på 2-5 % af årsnedbøren afledes lokalt i haver/grønne arealer.